H??M NAY
??ANG C?? 1,558 NG?????I D??NG
S??? D???NG SALEUP-CRM

????Y L?? NH???NG QU???N L?? V?? NH??N VI??N KINH DOANH
??ANG TI??N PHONG S??? D???NG C??NG NGH???
????? T???I ??U H??A HI???U QU??? C??NG VI???C M???I NG??Y

L??M VI???C KHOA H???C V?? C??N B???NG TH???I GIAN
S??? GI??P B???N H???NH PH??C H??N.

B???N S??? L?? NG?????I TI???P THEO?

T??I MU???N THAY ?????I

T??i s???n l???n nh???t c???a ng?????i kinh doanh l?? g???
???? l?? c?? s??? d??? li???u kh??ch h??ng


Nh??ng tr??n th???c t???, vi???c l??u tr???/ch??m s??c d??? li???u kh??ch h??ng l???i kh?? s?? s??i v?? kh??ng theo h??? th???ng. D???n ?????n c?? nhi???u l??? h???ng trong vi???c b???o m???t, t??m ki???m v?? chia s??? n???i b???. ????y m???i l?? th??ch th???c ?????u ti??n trong qu???n l?? kinh doanh.

V???Y C??N NH???NG TH??CH TH???C KH??C?

Ch??a c?? quy tr??nh qu???n l?? chia th??nh t???ng b?????c r?? r??ng.


(D???n ?????n kh??ng c?? ph??n chia/s???p x???p t???ng ????n h??ng theo ????ng b?????c quy ?????nh)

Ch??a c?? k??? ho???ch c??ng vi???c cho t???ng ????n h??ng ???????c hi???n th??? t???ng th??? tr??n m???t quy tr??nh.


(D???n ?????n kh??ng c?? m???c ????? ??u ti??n v??? t??nh quan tr???ng v?? kh???n c???p cho t???ng ????n h??ng kh??c nhau)

Ch??a c?? ph??n t??ch/b??o c??o mang t??nh ch???t c???t l??i ????? gi???i quy???t nh???ng n??t th???t trong quy tr??nh kinh doanh.


(D???n ?????n vi???c l??n k??? ho???ch kinh doanh kh??ng d???a tr??n s??? li???u v?? l???ch s??? l??m vi???c c???a t???ng nh??n vi??n)

HO??N TO??N MI???N PH??

- Mi???n ph?? s??? d???ng v?? kh??ng gi???i h???n ch???c n??ng.
(v???i nhu c???u c?? nh??n ho???c c??ng ty d?????i 10 nh??n vi??n)

- Giao di???n song ng??? (Anh-Vi???t),
s??? d???ng online tr??n n???n website (kh??ng c???n c??i ?????t).

- H??? tr??? h?????ng d???n, gi???i ????p th???c m???c online
v?? t??i li???u ebook chi ti???t cho ng?????i d??ng m???i.

- H??? tr??? hu???n luy???n h??? th???ng tr???c ti???p cho ng?????i d??ng.

T??I MU???N THAY ?????I

T??nh n??ng n???i b???t

Theo d??i c??ng vi???c qu?? h???n ch??a ???????c x??? l??

Ph??t hi???n l??? h???ng trong quy tr??nh b??n h??ng

L??n k??? ho???ch, trao ?????i, x??? l?? c??ng vi???c cho t???ng kh??ch h??ng

Qu???n l?? l???ch l??m vi???c, c?? h???i, doanh s??? c???a t???ng c?? nh??n

??i???u ch???nh & thay ?????i quy tr??nh b??n h??ng ph?? h???p nhu c???u doanh nghi???p

Ph??n t??ch v?? b??o c??o c??c s??? li???u kh??ch h??ng

Kh??ch h??ng doanh nghi???p

    B??o gi?? g??i doanh nghi???p

    B??o ch?? n??i v??? Cloudjet Solutions


    ????NG K?? S??? D???NG
    HO??N TO??N MI???N PH??    G???i hotline ????? ???????c t?? v???n v?? ????ng k?? c??c g??i d???ch v???